Harga dari sampai

Compare Listings

Pengertian Riba, Hukum dan Dalilnya Dalam Al-Qur’an

Pengertian Riba, Hukum dan Dalilnya Dalam Al-Qur’an

Menurut bahasa atau lughah, pengertian riba artinya ziyadah (tambahan) atau nama’ (berkembang). Sedangkan menurut istilah pengertian dari riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Di dalam Islam Riba dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun juga adalah dilarang oleh […]